Tel: +387 37 771 253 ; 771 654  | Fax: +387 37 772 416  |  S.W.I.F.T. KINBBA22  | e-mail: kibbanka@bih.net.ba

 

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\images\kib.jpg

 

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\in_r2_c1.jpg

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\in_r2_c3.jpg

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\in_r4_c2.jpg

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\spacer.gif

 

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\images\podnozje.jpg

KIB banka dd je osnovana 1998. godine kao prva domaća Banka sa sjedištem na Unsko-sanskom kantonu. Naš glavni strateški cilj je da postanemo jedna od prepoznatljivijih banaka po ponudi klijentima i uspjehu u BiH. Razvijajući svoju mrežu u prvom planu na području našeg kantona osnovna zadaca nam je obezbijediti najviši moguci kvalitet bankovnih usluga za svoje klijente i uvoditi najnovije proizvode na tržište Bosne i Hercegovine. Prije svega želimo "na vrijeme" odgovoriti na sve potrebe naših klijenata te kvalitetnom i brzom uslugom želimo dati do znanja svojim klijentima da u svakom trenutku računaju na našu pomoć te da imaju jedan bitan oslonac u životu, te da može vjerovati u KIB banku dd.

Na osnovu svojih strateških smjernica, KIB banka dd želi biti i ostati banka kojom su zadovoljni kako klijenti, tako i zaposlenici, te želi ucvrstiti svoju poziciju u bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine. Kako bi to postigli, naše poslovne aktivnosti razvijamo po slijedecim principima:
§ Uvođenje novih i dodatnih vrijednosti na tržište Unsko-sanskog kantona te kompletne Bosne i Hercegovine;
§ Ulaganje u educiranje službenika, kao i opremljenost banke svom potrebnom infrastrukturom za nesmetan i kvalitetan rad;
§ Iskoristiti šanse na tržištu za razvoj i širenje svoje poslovne mreže;
§ Biti svjesni jake konkurencije na tržištu, te sve svoje snage usmjeriti ka sto jačem otporu konkurenciji, te na taj način ojačati svoju poziciju ;
§ Proširivati paletu bankarskih usluga pravovremeno i kvalitetno;
§ Povecati prihode, a samim time i bržu mogućnost razvoja ;
§ Slijediti sve zahtjeve klijenata ka njihovom zadovoljstvu.
Slijedeći trend razvoja i ispunjavanja obavez apostavljenih od stane Agencije za Bankarstvo BiH, KIB banka je 01.09.2003.godine postala clanica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Vaš novac u KIB banci, novac u sigurnim rukama !

KIB banka je vodeca banka u Bosni i Hercegovini po prinosu na aktivu.
Za postignute rezultate u 2001. i 2002.godini banka je dobitnik više priznanja i plaketa:
Finance Central Europe: Priznanje za najbolju banku u Bosni i Hercegovini u 2001. i 2002.godini po prinosu na aktivu
Privredna komora USK-a: Plaketa za najbolje rezultate u grupaciji u 2002.godini
Casopis BANKE: Zlatni BAM za najbolju banku u Bosni i Hercegovini u 2002. i 2003.godini po prinosu na aktivu

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na finansijsko poslovanja emitenta Odluka o sazivu Skupštine banke 28.04.2016. - DOWNLOAD

NOVE SNIZENE NAKNADE

 

 

 

Opis: Opis: C:\Users\DAMIR.K\Desktop\MIRELINE CAROLIJE\kib banka stranica\kib-banka.com.ba\images\nagrade.jpg