KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

e-Izvod

#

Vlasnici tekućih računa (stanovništvo) te transakcijskih računa (pravna lica i samostalni poduzetnici) mjesečne izvode o promjenama na računu mogu primati i putem elektronske pošte (e-mail). 
Za više informacija obratiti se u filijalu banke u kojoj ste otvorili račun.


Objavljeno 08.02.2017 08:47:53 / piše: Damir Kajtezović